DECAYDANCE / výstava

Duration: -

23. – 29.2.   16.00 – 20.00   Výstava „Decaydance“ si klade za cíl představit tvorbu nastupující generace umělců, jejichž tvorba se zásadním způsobem dotýká temných, existencionálně laděných či lehce okultních témat. Společným jmenovatelem u většiny autorů je zde místo původu, jímž jsou severní Čechy, Opava, Ostrava. Tyto méně šťastné a mnohdy ne příliš oblíbené části republiky jsou protkány zvláštní aurou, jakou zapříčinilo např. vystěhování Němců ze severočeských sudet, nebo těžba uhlí na Ostravsku a s tím spojený těžký život „dělnické třídy“. Výstava zahrnuje též rozdílné techniky a přístupy v tvorbě-Objeví se zde Sklo, kresba, grafika, malba i instalace.

Kurátor: Sabina Falcmanová
Vystavující: Martin Cerman, Kamila Jamborová, Eva Wirthová, Daniela Chodilová, Adam Hanšut, Pavel Výtisk, Martin Opl, Sabina Falcmanová
DJ Lavender Mist zde představí skladby ze svého nového alba

Location: Vedlejší kolej